miercuri, 27 iulie 2016

Comunicațiile fixe din România în anul 2015
1.   Utilizare 

Telefonie fixă
La finele anului 2015, în România erau, potrivit ANCOM, 38 furnizori de servicii de telefonie fixă, care ofereau 4,27 milioane linii telefonice la 3,71 milioane abonați, în scădere cu 6,8% față de 4,56 milioane linii existente la finele anului 2014. Cu 4,27 milioane linii telefonice, România avea o densitate de doar 21,5 linii telefonice la 100 locuitori sau 46,5 linii la 100 gospodării, unele dintre cele mai mici valori din UE, efect al evoluției slabe din anii 90, dar mai ales al substituției fix-mobil.

Surse: operatori, ANCOM, ziare, estimări autor

Telekom (RomTelekom) continuă să aibă cele mai multe linii telefonice vândute, 2,179 milioane, conform raportării OTE, urmat de RCS&RDS cu circa 1,45 milioane și UPC cu 0,404 milioane, conform raportării Liberty International. Pentru RCS&RDS se cunosc valori până la 30 iunie 2013, din prospectul emisiunii de obligațiuni în urma căreia operatorul a atras, la finele lunii octombrie 2013, o finanțare în valoare de 450 milioane, pentru finele anului 2015 estimându-se 1,45 milioane linii telefonice fixe.
Conform ANCOM, din cele 4,27 milioane linii, 2,27 milioane linii aparțineau operatorilor alternativi, rezultând pentru Telekom 2,0 milioane linii, cifră diferită de cele 2,179 milioane linii, raportate de către OTE pentru RomTelekom la 31 dec. 2015.
Și din punctul de vedere al cotei de piață după numărul de linii vândute RomTelekom se află pe primul loc cu circa 50% din totalul liniilor, urmat de RCS&RDS cu circa 34% și UPC cu 10%. După statisticile ANCOM, cota de piață a operatoruluii RomTelecom este de 46,8%, rezultând pentru RCS&RDS și ceilalți operatori 43,7% din totalul liniilor telefonice. Să remarcăm evoluția constant bună a operatorului UPC Romania care în ultimii ani și-a mărit permanent numărul utilizatorilor de telefonie fixă într-o  piață în scădere.

Surse: operatori, ANCOM, estimări autor

Traficul produs de utilizatorii finali ai rețelelor de telefonie fixă a scăzut aproape continuu în ultimii 10 ani de la 11,5 miliarde minute în anul 2004 la 3,8 miliarde minute în 2015, efect al substituției fix-mobil, traficul telefonic mutându-se din rețelele fixe în cele mobile de vreme ce aproape fiecare român are în buzunar cel puțin un telefon mobil.

Sursa: ANCOM

Cea mai puternică scădere a înregistrat-o traficul pentru acces Internet, de la 2,7 miliarde minute în 2004 la 0,1 milioane minute în 2015, efect al renunțări la folosirea rețelor telefonice pentru acces Internet în favoarea tehnologiilor de viteză mare - cablu coaxial, fibră optică, acces mobil. O scădere importantă a realizat-o și traficul telefonic către rețelele fixe - de la 7,7 miliarde minute în anul 2004 la 2,5 miliarde minute în 2015, efect al substiuției fix-mobil. Traficul internațional a avut o evoluție aproape constantă în ciuda unor alternative în plină evoluție (Skype, etc.), susținut și de unele oferte. Și traficul telefonic către rețele mobile a avut o evoluție aproape constantă, cu o ușoară scădere în ultimii ani cauzată și de scăderea numărului de linii telefonice fixe.
Ponderea cea mai mare în traficul generat de utilizatori de rețelele fixe continuă să o aibă traficul terminat în rețele fixe - de la 67,4% în anul 2004 la 66% în anul 2015, urmat de traficul către rețele mobile a cărui pondere a crescut aproape constant, de la 6,9% în anul 2004 la 26,5% în anul 2015, datorită reducerii în timp a tarifelor de terminare în rețelele mobile și a apariției unor oferte cu trafic național.

Sursă: ANCOM

Acces la Internet la punct fix
La finele anului 2015, în România erau, potrivit ANCOM, 740 operatori care ofereau servici de acces la Internet la punct fix prin 4,3 milioane conexiuni, corespunzând la 21,4 conexiuni la 100 de locuitori (sau 51,8 conexiuni la 100 gospodării), deasemenea una dintre cele mai mici valori din UE, valoare însă în creștere cu 7% față de 4 milioane conexiuni de la finele anului 2014. Să amintim de cele două Românii, una urbană cu o penetrare a Internetului de 28,9% în 2015, viteze mari de acces și cunoștiințe IT și o alta rurală cu o densitate de 12,8% și cunoștiințe IT reduse.
România are una dintre cele mai mici penetrări/utilizări a Internetului din UE și de aici rata mare de creștere a utilizării din ultimii ani. Însă, operatorii oferă viteze mari de transfer România fiind clasată pe locul 9 în lume în trim. I 2016, potrivit raportului Akamai cu o viteză de vârf de 82,4Mb/s, depășind țări cu economii dezvoltate precum Germania, Spania, Italia, Israel, etc.
Revenind la România, pe primul loc se situează RCS&RDS cu circa 1,9 milioane conexiuni Internet, urmat de Telekom cu 1,2 milioane conexiuni și UPC cu 0,489 milioane. De menționat că operatorul RCS&RDS nu a prezentat rezultatele aferente anului 2015, astfel că s-a estimat la 1,9 milioane numărul conexiunilor Internet vândute la 31 decembrie 2015.  

Surse: operatorii, ANCOM, ziare, estimări autor

Ar rezulta pentru RCS&RDS o cotă de piață, după conexiuni Internet vândute, de circa  44%, urmat de RomTelecom cu 28% și UPC cu 10,1%. Să remarcăm procesul de concentrare din ultimii ani favorizat și de criza economică care a dus la mărirea cotei de piață a principalilor operatori, dar și creșterea constantă realizată de operatorul UPC Romania.

Surse: operatorii, ANCOM, estimări autor


Cota mare de piață deținută de RCS&RDS a determinat Orange Romania, operator fără rețea de comunicații fixe, să ceară, în anii trecuți, accesul la rețeaua acestuia uitând că are o cotă de piață la fel de mare pentru a i se cere accesul la rețeaua sa de comunicații mobile. Neobținând acces la rețeaua RCS&RDS Orange Romania a reușit să obțină acces la rețeaua Telekom, rețea însă mai puțin echipată cu fibră optică (2 milioane locuințe planificate la finele anului 2016) decât RCS&RDS sau UPC Romania (peste 2,6 milioane locuințe conectate prin fibră optică la finele trim.I 2016).  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu