marți, 20 septembrie 2016

Comunicațiile fixe din România în anul 2015
3. Eficiența afacerii
  
Venit mediu pe unitatea generatoare de venituri
Un indicator intersant ar putea fi venitul mediu lunar pe unitatea generatoare de venituri (UGV) determinat ca raportul dintre veniturile totale ale fiecărui operator și numărul total mediu de servicii vândute: telefonie + Internet + Tv. Cu €11,4/UGV/lună în anul 2015, fostul RomTelecom este pe primul loc urmat de RCS&RDS cu €8,5/UGV/lună, DCS cu €7,9/UGV/lună și UPC Romania cu €6,8/UGV/lună, media pentru acești operatori fiind de €9,2/UGV/lună. Valoarea mare rezultată pentru RomTelecom se poate datora și unor tarife mai mari, dar și unei rețele și infrastructuri de comunicații cu acoperire națională pe care o închiriază altor operatori.

Surse:  operatorii, ziare, estimări autor

Surpriza acestui grafic poate fi considerat faptul că media venitului pe UGV din comunicațiile fixe în anul 2015, și nu numai, este mai mare decât cea din comunicațiile mobile, explicabil prin proporția mare, circa 54%, a cartelelor preplătite la comunicațiile mobile.
O altă surpriză poate fi considerat și operatorul RCS&RDS, care nu este ultimul în acest clasament, în ciuda faptului că se vorbește despre acesta ca un operator cu tarife scăzute. Aceasta se poate datora pachetului maxim cu 2x3 servicii (telefonie fixă și mobilă, Internet fix și mobil, Tv) oferit de operator, unei rețele cu o acoperire tot mai mare, tot mai performantă, dar mai ales unor servicii din ce în ce mai performante (Internet cu viteza de 1Gb/s, etc.). Să amintim și faptul că RCS&RDS nu prezintă informații separate despre comunicațiile fixe și ca atare s-au făcut unele presupuneri prezentate la analiza comunicațiilor mobile.
Din grafic se mai observă și tendința de scădere a venitului mediu pe UGV, aproape continuă, cu o ușoară îmbunătățire în 2015, cauzată de competiția puternică dintre furnizorii de servicii de comunicații fixe, dar mai ales de concurența și substituția care vine de la operatorii de rețele de comunicații mobile, serviciile la punct mobil (telefonie, Interent, Tv) devenind un înlocuitor tot mai frecvent al serviciilor la punct fix. Reducerea a fost favorizată și de criza economică începută în anul 2009, de maturitatea, stagnarea pieței.    

Personal si eficiență
Număr mediu de angajați
Evoluția personalului operatorilor de comunicații fixe a fost contradictorie. În timp ce fostul operator monopolist RomTelekom și-a redus continuu personalul după privatizarea din 1998 ajungând la o medie de 5.291 angajați în anul 2015 de la peste 52.100 în 1997 urmare a unui îndelungat proces de restructurare, alți operatori, în căutarea dezvoltării, au mărit numărului personalului pe măsura extinderii afacerii. Astfel RCS&RDS a ajuns la un total de 10.579 angajați pentru comunicațiile la punct fix dar și mobil, în medie, în anul 2015. UPC  și DCS au păstrat oarecum constant numărul mediu al angajaților în ultimii ani, (ușoară scădere), 1.428, respectiv 1177 angajați, după ce UPC a avut fluctuații de personal începând cu 2006, adică după achiziția operatorului Astral Telecom.

Sursă: Ministerul Finanțelor

UGV pe angajat
Eficiența personalului se poate măsura și prin numărul de Unități Generatoare de Venituri deservite de un angajat. UPC România pare cel mai eficient operator cu 1.349 UGV/angajat în anul 2015, valoare peste media pieței. La polul opus se situează DCS cu 425 UGV/angajat. Evoluția operatorului UPC poate fi pusă pe seama achiziției operatorului Astral Telecom din anul 2005. Să remarcăm evoluția pieței spre creșterea eficienței, numărul de UGV/angajat crescând de la 100 din anul 2001 la circa 750 în anul 2015, urmare a creșterii concurenței, progresului tehnologic, dar și al maturizării pieței când eficiența devine mai importantă. În ciuda acestei evoluții, diferențele de eficiență față de comunicațiile mobile se mențin foarte mari, de circa 4 ori mai mici, semn al unor afaceri cu eficiențe diferite, comunicațiile fixe necesitând mult mai mult personal decât cele mobile, adică cheltuieli operaționale mai mari. 

Sursă: Ministerul Finanțelor

Venit pe angajat
O altă modalitate de a măsura eficiența o constituie venitul produs de un angajat, determinat ca raportul dintre venituri și numărul mediu de angajați. Aproape în întreaga perioadă analizată RomTelekom a avut o evoluție peste medie a acestui indicator dar și o pondere foarte mare la formarea mediei atât prin veniturle sale care însemnau peste 50% din totalul veniturilor, cât și prin numărul mare al angajaților. Creșterea din ultimii ani se datorează procesului de restructurare pe care RomTelekom îl parcurge de mai mulți ani și care a condus la scăderea numărului de angajați concomitent cu îmbunătățiri tehnologice.

Sursă: Ministerul Finanțelor

UPC a avut o evoluție sinuoasă după preluarea Astral Telecom cu valori sub și peste media pieței semn al unui proces de integrare a activelor preluate. Cu un număr relativ mic de angajați UPC ar putea fi considerată eficientă dacă numărul de UGV (și veniturile, deci) ar fi mare, adică dacă rețeaua pe care o operează ar fi utilizată intensiv.
În fine, ar fi de observat și tendința de revenire pe creștere a venitului/angajat la operatorul DCS, de la 31.400 în anul 2013 la 40.200 în anul 2015, valori însă mult mai mici decât media și faptul că a fost oferit spre vânzare fără reușită.

Să remarcăm și tendința de creștere, aproape continuă, manifestată de piață pe întreaga perioadă analizată, media crescând de la €25,000/angajat în anul 2001 la €84100 în anul 2013, în ciuda faptului că veniturile au scăzut începând cu anul 2009. Această tendința de creștere poate fi pusă pe seama competiției, adopției de noi servicii dar și nevoii de a crește eficiența în condițiile maturizării pieței. Creșterea din ultimii doi ani poate fi pusă pe seama creșterii economiei naționale, a salariului, dar și a creșterii adopției Interentului. Și aici comunicațiile mobile sunt mult mai eficiente, tot de circa 4 ori, decât comunicațiile fixe.    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu