marți, 6 septembrie 2016

Comunicațiile fixe din România în anul 2015
2. Venituri

Veniturile generate de comunicațiile fixe din Romania au crescut ușor în ultimii ani favorizate și de creșterea economică înregistrată de economia națională, dar și de creșterea utilizării unor servicii - Intermet, recepția programelor TV.

RCS&RDS depășește RomTelekom (Telekom) și la venituri?
Potrivit rezultatelor financiare prezentate de Ministerul Finanțelor, rezultate determinate conform standardului românesc de contabilitate, în anul 2015 RCS&RDS a raportat venituri totale de 3,346 miliarde lei corespunzând la €752,8 milioane la cursul mediu BNR de 4,445 lei pentru un Euro, din care dacă se scad €74,5 milioane atribuite comunicațiilor mobile (a se vedea ”Comunicațiile mobile românești în anul 2015”) ar rezulta pentru comunicații fixe venituri de circa €678 milioane, în creștere cu 15,9% față de anul anterior. Potrivit Ministeruli Finanțelor, Telekom (RomTelekom) a avut venituri totale de 2,942 miliarde lei, adică €661,9 milioane, valoare mai mică cu 2,5% față de anul 2014. UPC România a raportat venituri totale de 738 milioane lei corespunzând la €165,9 milioane, valoare mai mare cu 11,9% față de anul 2014. Operatorul DCS a raportat venituri de 210 milioane lei, adică €47,3 milioane, în scădere cu 0,8% față de anul anterior.  

Surse: Ministerul Finanțelor, estimări autor

Se poate remarca creșterea în anul 2015 a veniturilor totale, conform standardului contabil românesc, la operatorii RCS&RDS și UPC România, dar mai ales faptul că veniturile RCS&RDS ar fi depășit, pentru prima dată, veniturile Telekom/RomTelekom. Spun ”ar fi” deoarece veniturile RCS&RDS au fost detrerminate pe baza unor presupuneri asupra veniturilor generate de comunicațiile mobile, operatorul nepublicând informații separate pentru cele două linii de afaceri (comunicații la punct mobil și fix).
Astfel, pentru prima oară, RCS&RDS pare a avea o cotă de piață după venituri din comunicații la punct fix mai mare decât fostul RomTelekom.Profitul net
Toți cei patru operatori au raportat pierderi în anul fiscal 2015, pe primul loc situându-se UPC Romania cu pierdere de €51,8 milioane urmat de Telekom cu pierdere de €27,6 milioane, RCS&RDS cu pierdere de €5,2 milioane și DCS cu pierdere de €2 milioane.
Să remarcăm faptul că în intervalul de timp analizat, perioadele cu profit nu sunt prea lungi și chiar și atunci operatorii nu se pot lăuda cu valori prea mari ale profitului net, semn al unei piețe cu probleme.
Sursă: Ministerul Finanțelor

Marja profitului net  
Analizând evoluția marjei profitului net, determinată ca raportul dintre profitul net și veniturile totale, se constată că o bună parte a timpului din perioada analizată operatorii de comunicații fixe au realizat pierdere și că atunci când au avut profit marja profitului a fost mică, semn al unei industrii competitive, ajunsă la maturitate sau chiar dincolo și amenințată/substituită de comunicațiile mobile. Dacă analizăm rezultatele celor patru operatori constatăm valori mult mai mici în perioadele cu profit decât la comunicațiile mobile și o ușoară tendință de reducere a pierderilor în ultimul an.  
Sursă: Ministerul Finanțelor

Se remarcă situația financiară ”deosebită” a operatorului UPC Romania - pierderi de prea multă vreme, începând cu anul 2006, adică imediat după preluarea Astral Telecom și accentuate după anul 2008, o explicație putând fi căutată, la început, în tarife ridicate și apoi în pachetul limitat de servicii. Să amintim că RCS&RDS oferă din anul 2007 și servicii de comunicații mobile care i-au permis să ofere pachetul maxim cu 2x3 servicii în timp ce UPC putea/poate oferi pachete cu numai trei servicii - Tv, Internet și telefonie, toate la punct fix. La aceasta s-a adăugat și faptul că RCS&RDS și RomTelekom au obținut drepturi de retransmisie a campionatului național de fotbal, a altor evenimente sportive, dar mai ales crearea unor canale Tv proprii (știri, sport, etc.) care au dus la creșterea bazei de clienți și, deci, și a veniturilor.

Concluzii
Veniturile mici, dar în creștere ușoară, pierderi, însă în ușoară scădere sunt semne ale unei piețe competitive, ajunsă la maturitate, puternic concurată de comunicațiile mobile, dar și defavorizată de reglementare. Asimetria tarifelor de terminare (tarife de terminare pentru convorbiri telefonice mult mai mari în rețele mobile decât în cele fixe!!!) a făcut ca telefonia fixă, afacere pe partea descendentă a ciclului de viață să subvenționeze de foarte multă vreme telefonia mobilă, afacere la maturitate. Eliminarea asimetriei prin eliminarea tarifelor de terminare în rețelele mobile, alături de accesul reglementat la rețelele mobile pentru toți operatorii de comunicații fixe ar putea duce la o posibilă redresare a telefoniei fixe, a comunicațiilor fixe.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu