sâmbătă, 18 iulie 2015Un mecanism de monitorizare a tarifelor de terminare în rețele mobile
     
Consiliul Concurenței lansa, la finele lunii noiembrie 2014, o consultare publică referitoare la tarifele de terminare in rețelele mobile, urmare a unei evoluții considerate nemulțumitoare a transferului către utilizatorii finali de servicii de comunicații mobile a reducerilor tarifelor de terminare în rețelele mobile stabilite de către ANCOM. Consultarea,http://www.consiliulconcurentei.ro/ro/docs/177/9917/consultare-publica-cu-privire-la-angajamentele-formulate-de-intreprinderile-s-c-orange-romania-s-a-s-c-rcs-rds-s-a-s-c-telekom-romania-mobile-communications-s-a-fosta-s-c-cosmote-romanian-mobile-telecommunications-s-a-si-s-c-vodafone-romania-s-a-in-cadrul-investigatiei-declansate-prin-ordinul-presedintelui-consiliului-concurentei-nr-403-22-02-2011.html, publica și angajamentele asumate de cei patru operatori de telefonie mobilă.

Situația reclamată
Telefonia mobilă a fost lansată la începutul anilor 90’, la câţiva ani după primele mişcări de liberalizare a telefoniei fixe din SUA şi Anglia, dar înainte de liberalizarea din Europa. Nu s-a considerat necesară reglementarea acestei noi pieţe, deoarece, având de la început mai mulţi competitori, era considerată competitivă. Aceasta a făcut ca tarifele să fie stabilite de către operatori, care speculând marele avantaj al telefoniei mobile, mobilitatea, au impus tarife mari, atât în interiorul reţelei, dar mai ales spre afara ei. În timp tarifele au scăzut odată cu creșterea utilizării, iar în ultimii ani Comisia Europeană a intervenit decisiv în punerea pe costuri a tarifelor (roaming, terminare). România, țară membră a UE, a transpus în plan național aceste tarife uneori cu întârziere, ca de exemplu la ultima reducere a tarifelor de terminare în rețelele mobile din 2014, când întârzierea a fost de cel puțin 15 luni.
Analizând tarifele din telefonia mobilă din România observăm că au fost construite pentru a ţine captiv, în rețeaua de origine, consumatorul acestor servicii: sute de minute în reţea, apoi mii de minute la tarife rezonabile şi uriașe taxe vamale care să-i oprească să ’iasă’ din reţea la depăşirea minutelor alocate: Cosmote €0,223/minut la abonament de €8,8/ lună, Orange - €0,15/minut la abonament de €8/lună şi Vodafone €0,21/minut la abonament de €9 în 2013. În timp s-a ajuns ca România să aibă patru reţele de comunicaţii mobile care nu prea comunică între ele - în decembrie 2014 circa 80% din trafic se termina în propria reţea şi doar 13.6% se termina în alte reţele mobile, fapt ce nu denotă eficienţă.
Sursă: ANCOM

Aşa au ajuns românii, în încercarea de a vorbi cu persoane conectate în alte reţele, să aibă în buzunar 2 sau 3 telefoane mobile contectate în reţele diferite pentru a evita marile tarife de terminare. Numarul mare de SIMuri tradus printr-o penetrare mare, peste 100% cum este în Romania, dar şi în alte ţări, nu ar trebui să fie un motiv de mândrie naţională, ci dimpotriva ar trebui socotit un eşec al pieţei de vreme ce românii plătesc mai mult pentru telefonia mobilă având două sau chiar trei telefoane mobile conectate în diferite reţele. Nu acelaşi lucru se întâmplă în telefonia fixă unde, tarifele rezonabile de terminare, dar și substituția fix-mobil, nu îi face pe români să aibă mai multe telefoane fixe, deşi sunt mai multe reţele de telefonie fixă.
Sursă: ANCOM

Potrivit ANCOM, la finele anului 2014 erau 25,2 milioane SIMuri vândute din care 22,9 milioane SIMuri active, la o populaţie de circa 20 milioane. 2,9 miloane dintre SIMurile active, adică 12,7%, erau abonamente persoane juridice, astfel că rezută 20 milioane SIMuri active personale, deținute de o populație de circa 20 milioane locuitori. Conform INS circa 1,06 milioane este populația în vârstă de 0-4 ani, despre care se poate spune că nu are telefon mobil și 1,1 milioane reprezintă populația cu vârsta între 5 și 9 ani ani, astfel că s-ar putea presupune că cel puțin circa 1,5 milioane români cu vârste între 0 și 6 ani nu au telefon mobil, rezultând 20 milioane SIMuri deținute de maxim 18,5 milioane persoane. O cifră rezonabilă a românilor care nu au telefon mobil ar putea fi mai mare: 2 sau chiar 2,5 milioane, dacă ne gândim și la faptul că 46% din populație locuiește în mediul rural. Ar rezulta, astfel, 20 milioane SIMuri deținute de 17,5-18 milioane persoane, adică circa 10% dintre români au cel puțin două telefoane pentru evitarea taxei între rețele. Astfel, ar putea rezulta că, din cauza acestor tarife mari, românii plătesc cu circa 10%, sau circa €200 milioane pe an mai mult decît ar trebui. Un studiu KPMG din toamna 2013 arăta că prin reducerea tarifelor de interconectare cu rețelele mobile propusă de ANCOM în august 2013 de la c€3,07/minut la c€0,86/minut, România ar plăti cu 206 milioane/an mai puțin pentru aceste servicii. Altfel zis, România plătește mai mult, nu doar pentru aparatele telefonice, ci mai ales pentru conectarea lor în mai multe reţele, costurile în plus evidențiate de studiul KPMG de 206 milioane/an, sau circa€10/an pentru fiecare din cei circa 20 milioane de români.  

Angajamentele operatorilor
Primii trei operatori după cota de piață, Orange, Vodafone și Telekom/Cosmote, propun același mecanism - monitorizarea și compararea tarifului mediu de pe piața cu amănuntul cu nivelul tarifului de terminare de gross:
TA= Venit/Trafic
Acesta se compară cu tariful de terminare, trebuind să fie mai mare decât acesta.
Observații:
- mecanismul propus nu face referire directă la tarifele convorbirilor în afara rețelei, nu urmărește direct tariful de terminare
- ponderea traficului terminat in alte retele mobile este prea mică (cca 14%) astfel ca rezultatul este influențat  de traficul majoritar
- marea majoritate a ofertelor operatorilor de comunicații mobile conțin pe lângă trafic telefonic în interiorul și exteriorul rețelei, SMSuri și trafic de date incluse, fără a fi tarifate fiecare separat, pentru evidențierea ușoară și fără echivoc a veniturilor din telefonie. Raportările operatorilor ar putea fi contestate atâta vreme cât nu sunt evidențiate în clar costuri pentru telefonie, SMSuri sau date.

Propunere de mecanism de monitorizare a transferului reducerii tarifelor de terminare către utilizatorii finali  
Rolul demersului/consultării ar fi să stabilească un mecanism de monitorizare a transferului către utilizatorii finali de servicii de comunicații mobile a reducerii tarifelor de terminare în rețelele mobile. Pentru aceasta propun monitorizarea evoluției unor indicatori influențați de tarifele de terminare în rețelele mobile: 
tariful mediu pe minut convorbire TA = Venit/Trafic, așa cum a fost definit de primii trei operatori. Se compară cu tariful de terminare, trebuind să fie mai mare decât acesta. Se va calcula și urmări evoluția în timp pentru fiecare operator.
destinația traficului generat de rețelele mobile, pentru a se evidenția ponderea traficului terminat în propria rețea, dar și în alte rețele, mobile sau fixe. Odată cu scăderea tarifelor de terminare ar trebui să scadă ponderea traficului terminat în propria rețea și să crească ponderea traficului terminat în alte rețele naționale. Se vor face calcule pentru fiecare operator, urmărindu-se evoluția în timp. Pe temen mediu și odată cu dispariția efectului de ”club”, traficul terminat în propria rețea mobilă ar putea scădea la o valoare dată de ponderea SIMurilor operatorului în total SIMuri plus linii telefonice.
penetrarea telefoanelor mobile, determinată ca raportul dintre numarul SIMurilor vândute și active și populația țării, care pe termen mediu ar putea să scadă la cel puțin 110%, respectiv 100%, fapt ce ar putea conduce și la dispariția efectului de ”club”.
Evoluția celor trei indicatori ar trebui analizată pentru fiecare operator, dar și coreletă între ei și cu evoluția tarifelor de terminare în rețelele mobile.
Se propune și monitorizarea ofertele operatorilor pentru a se constata că includ un număr rezonabil de minute naționale în toate ofertele (abonament, preplătit) și mai ales în cele mai ieftine, la tarife care transferă către utilizatori reducerile tarifelor de terminare practicate de ANCOM.
Mai propun actualizarea/recalcularea periodică, cel puțin anual, a tarifelor de terminare în rețelele mobile de către ANCOM, pentru punerea pe costuri a tarifelor de terminare, astfel încât acestea să fie aduse sub nivelul tarifelor de terminare practicate de celelate țări UE. Ținând seama și de indicatori macroeconomici România și Bulgaria ar trebui să aibă cele mai mici tarife de terminare în rețelele mobile din UE.
Punerea pe costuri de către ANCOM a tarifelor de terminare în reţele mobile oferă un moment asemănător cu cel de la liberalizarea telefoniei fixe când au fost rebalansate tarifele. Până la liberalizare, convorbirile locale ieftine erau subvenționate prin tarifele mari ale convorbirilor interurbane, iar acum tarifele mari practicate de operatorii de telefonie mobilă pentru convorbirilor către alte rețele au rolul de a crea efectul de ”club”, dar și de a subvenționa convorbirile în propria rețea. Rebalansarea tarifelor din telefonie mobilă ar trebui să însemne ca diferența dintre tariful unei convorbiri terminată în propria rețea și una terminată în altă rețea să fie de circa c€1/minut, la tariful reglementat de c€0,96/minut.
Durata de monitorizare ar putea fi de trei ani, pentru a se putea constata îndeplinirea obiectivelor propuse pe termen mediu. Monitorizarea poate fi semestrială, în primul an chiar trimestrială pentru ca reacția la evoluție să fie mai rapidă.

După perioada de monitorizare se poate considera că demersul a reușit numai dacă utilizatorul român de comunicații mobile va avea în buzunar doar un singur telefon mobil, așa cum are, dacă mai are, un singur telefon fix acasă!


Dr. Nicolae Oacă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu